The Happy Bird B&B The Happy Bird B&B The Happy Bird B&B

Tiểu sử

Trước đây khi chỉ có một vài ngôi nhà Việt Nam đơn giản, thì hôm nay là một trong những nơi đẹp nhất ở Việt Nam. Một nơi mà từ lâu đã ngủ say thì giờ đây đã trở thành một trung tâm thực sự, một nơi tụ họp những ý tưởng và một nơi gặp gỡ cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
 
Du lịch và khám phá thú vị. Tìm hiểu một nền văn hoá mới, gặp gỡ những người mới và làm tất cả trong một môi trường tích cực, thoải mái và truyền thống. Đó là những gì chúng tôi đứng vững từ năm 2015 và chúng tôi đứng lên cho điều đó mỗi ngày. Hãy đến và trở thành một phần của chúng tôi!