The Happy Bird B&B The Happy Bird B&B The Happy Bird B&B

HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG

Chúng tôi đã ở trong khu phố này từ lâu. Nó không phải là tự nhiên dễ dàng để mở vòng tay chấp nhận. Đó là lý do tại sao chúng tôi ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ gìn giữ nét văn hoá. 
 
Chúng tôi ăn mừng và chia bùn cùng với hàng xóm của chúng tôi. Đám cưới, sinh nhật, lễ tang, ngày lễ, chúng tôi đều trải qua  cùng nhau. Nếu bạn đến thăm chúng tôi, có thể bạn cũng sẽ được trải nghiệm điều này. Nó chỉ là không được che dấu ở đây. Nếu bạn thấy đây là một sự làm giàu, bạn hoàn toàn đúng.
 
Cộng đồng làng của chúng ta quá nhỏ đến nỗi sau hai ngày mọi người đều biết bạn thuộc về đâu. Và kể từ đó bạn được chấp nhận ở đây. Một cuộc sống đơn giản ở làng chài.